Ptt Gişe Görevlisi Maaşı – 2023

Ptt gişe görevlisi maaşı 2023 yılında ne kadar oldu, bilgilendirme yapacağız. Türkiye’nin bütün bölgelerinde yer alan PTT şubelerinde görev yapacak personel grubu arasında PTT gişe ve büro görevlisi yer almaktadır. Kurumun ana omurgasını oluşturan, işleyişi devamlılığını sağlayan meslek grupları arasında bulunmaktadır.

PTT Gişe ve Büro Görevlisi Alımı Genel Başvuru Şartları;

PTT Gişe ve Büro Görevlisi alımı başvuru yapmak isteyen adayların başvuru şartları ise şu şekildedir;

-Adayların 29 Mayıs 2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda yer alan yirmi sekizinci madde hükmü uyarınca, -yurtdışı teşkilatında istihdam edilecek olanlar hariç- Türk Vatandaşı olmaları gerekir,

-Adayların PTT Personel Alımının gerçekleştirileceği yılın ilk günü itibariyle, on sekiz yaşından büyük olmaları ancak otuz altı yaşından da gün almamış olmaları gerekmektedir,

-Adayların kamu haklarından yasaklı durumda olmamaları gerekir,

-Adayların 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan elli üçüncü madde hükmü uyarınca; Kasıtlı olarak içlenmiş bir suçtan dolayı 6 ay ve daha fazla süreli hapis cezasına veya affedilmiş olsa dahi devlet güvenliğine karşı işlenen suçlardan, Anayasal düzene karşı suçlardan, rüşvet, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, hileli iflas, güveni kötüye kullanım, hırsızlık, ihaleye fesat karıştırmak, sahtecilik, suç kaynaklı malvarlığı aklama veya kaçakçılık suçlarının herhangi birinden dolayı mahkûm olmamış olmaları gerekir.

-Adayların Cinsel saldırı, fuhuş, çocuklara cinsel istismar, zorla fuhuş yaptırma, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, cinsel taciz/saldırı, uyuşturucu madde imali veya ticareti, suç saiki ile örgüt kurmak, tefecilik yapmak suçlarının herhangi birisinden dolayı ceza almamış olmaları gerekir.

-Adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması gerekir.

Adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olmaları, askerliklerini yapmış olmaları, tecil ettirmiş olmaları veya askerlikten muaf olmaları anlamına gelmektedir.

-Adayların ülke içerisinde veya ülke dışında devamlı suretle görevlerini yapmalarına engel olabilecek düzeyde bedensel veya zihinsel herhangi bir hastalıklarının bulunmadığına dair resmi sağlık kurulu raporu almaları gerekir.

-Adayların başka kurum ve kuruluşlara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü olmaması gerekir.

-Adayların alım başvurularının son günü itibariyle mezun durumda olmaları gerekmektedir.

-Adayların herhangi bir sosyal güvenlik statüsünden emekli olmamış olması gerekir.

-Herhangi bir kamu kurum ya da kuruluşundan disiplin cezası alarak çıkarılmamış olmaları gerekir.

-Haklarında yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması neticesinde haklarında atanmalarına engel bir sakınca bulunmaması gerekir.

-Başvuracakları unvan ve pozisyon için gerçekleştirilecek olan yazılı ve / veya sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

PTT Memuru Nasıl Olunur?

Ptt açılımı Türkiye Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü olarak geçmektedir. 1840 yılında kurulmuş ve zaman içerisinde farklı isimlerle faaliyetine devam etmektedir. PTT genel müdürlüğünde çalışacak memurların görevleri ise birim olarak farklılık göstermektedir. Bu birimlerden birisi de Ptt gişe görevlisi’dir. Kurumda en yoğun faaliyet gösteren personel olarak bilinen ptt gişe memuru olmak için kısaca aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 18 yaşını doldurmak
 • Görevine engel teşkil edecek vücut ya da akıl hastalığı olmamak
 • Erkeklerin askerlik görevini yerine getirmiş olmak ya da tecil ettirmiş olmak
ptt gişe görevlisi maaşı 2023
ptt gişe görevlisi maaşı

PTT Gişe Görevlisi Maaşı Ne Kadar?

Ptt gişe görevlisi maaşı hizmet sözleşmeleri kapsamında 2023 yılı itibariyle 12 Bin TL ile 13 Bin TL arasında ücret almaktadır. Kamu kurumlarında olduğu gibi görev alan kişiler hafta içleri 08.30-17.30 arasında mesai yapmaktadır.

Maaş artışı ya da azalışı kademeye göre değişmektedir. PTT’ye memur olarak atanan lisans ve önlisans memurunda kademe farklılıkları söz konusudur. Bunun yanı sıra PTT gişe görevlisi maaşı aylık olarak 1800-2000 TL arasında ek mesai ücreti almaktadır. PTT gişe görevlisi maaşı diğer ek gelirleri ise şu şekildedir:

 • 0-6 yaş arası çocuk sahibi olanlara 120,75 TL, 6 yaş üstünde çocuğu olanlara ise 90,45 TL çocuk desteği sağlanmaktadır.
 • Servis olmayan yerlerde güzergaha uygun olarak yol parası verilmektedir.
 • Eşi çalışmayan görevlilere ek 750 TL eş yardımı sağlanmaktadır.
ptt gişe görevlisi maaşı

PTT Gişe Memuru Hangi Bölümden Alıyor?

Ptt Gişe Görevlisi olmak için mezun olması gereken lisans bölümleri şu şekildedir:

 • Hukuk Fakültesi
 • İşletme Yönetimi
 • Muhasebe ve Finansman
 • Sigortacılık ve Bankacılık
 • Lojistik Yönetimi
 • Kamu Yönetimi
 • Siyasal Bilimler ve Kamu
 • Ekonometri
 • Çalışma Ekonomisi
 • Uluslararası İlişkiler

İlginizi Çekebilir: DHMİ Memur Maaşları 2023

Sıkça Sorulan Sorular

PTT Gişe Memuru Kpss Puanı Kaç Olmalı?

Ptt gişe memuru alımları zamanında adaylardan Kpss sınavı puanı şartı aranmaktadır. Tercih zamanında KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekmektedir. Bu puan şartını sağlayan memur adayları başvurusunu gerçekleştirdikten sonra mülakata çağrılma durumu puan sıralamasına göre yapılmaktadır.

PTT Gişe Memuru Yaş Sınırı Kaç?

18 yaşını tamamlamış ve giriş sınavı yapıldığı yıl ocak ayı 1. gün itibariyle 36 yaşından gün almamış olma şartı aranmaktadır.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum yapın